Ebeltoft Kunsthal [2021-2022]


aktuel udstilling [4 .september — 23 oktober]:

Rolf Nowotny: RAED SAA RAED SAARET SAA SAARET

Mathias Sæderup: FOLKLORE
åbningstider: fredag klokken 13-17 / lørdag klokken 11-14

adresse: bagvænget 12, 8400 ebeltoft [gl trælast, indgang fra vestervej, ved testcenter]


ISTIDSLYD & MAMMUTPOESI

Lørdag d. 2. otober kl. 14:00


Ebeltoft Kunsthal inviterer til koncert og oplæsning med en konstellation af orkestret Jøkelbrønd og digteren Glenn Christian, der har sammensat en time lang eftermiddagskoncert. Lydværket vil bestå af meditativ synth og oplæsning, der spoler publikum tilbage i ”dyb tid”, tilbage til istiden, urisen, der skabte Mols bjerge.

I koncertens dryppende og brummende lyd(istids)landskab møder vi de uldhårede mammutter Yuka og Dima, der er aktører i Glenn Christians kommende digtsamling, som han læser fra.

Koncerten er en del af Ebeltoft Kunsthals toårige program, der byder på en række tidsrejser; rejser i geologiens dybe tid, samt rejser i mere nære fremtider og fortider, hvor der fabuleres over den voldsomme natur og de yderste kroge af en underlig, usagt, fremtid.

Lydværket er et værk i sig selv, men forbinder sig oplagt til både Henrik Plenge Jacobsens udsmykning af kunsthallens facade med de ti mammutter ”Mammut Darlings” og stemningen af folklore-horror i de to aktuelle udstillinger med Rolf Nowotny og Mathias Sæderup.


*Ebeltoft Kunsthal er en rå hal på havnen i Ebeltoft, så klæd dig som en mammut efter forholdende, så har vi ekstra skind og tæpper, varme drikke og snaps til lejligheden.


Glenn Christian har udgivet femten bøger, og har i den bevægelse, man må læse
forfatterskabet som, bevæget sig længere og længere ud på et sprogligt overdrev. Han skriver vilde, syrede landskaber frem, og alle kroppene i hans bøger er under massiv påvirkning af sygdom og alt muligt andet, og ikke så sjældent bliver kroppene til mange forskellige slags dyr. Seneste har han udgivet digtsamlingen Taarn (Antipyrine og Krabbesholm, 2021).


Jesper Moeslund og Jesper Bagger Hviid har begge været aktive de sidste 10 år i alskens afarter af undergrundsmusik. Fællesnævneren er har altid været det radikale andet. Jesper og Jesper er også to tredjedele af krafterne bag den nuværende konstellation af spillestedet Mayhem.


Rolf Nowotny:

RAED SAA RAED SAARET SAA SAARET


I slutningen af juni åbnede Ebeltoft Kunsthal dørene op for første gang med gruppeudstillingen forord: FORVILDNING. Sommerens udstilling var velbesøgt og fik en god dækning af lokale såvel som landsdækkende medier. Nu glæder vi os til at åbne op for de første soloudstillinger med kunstneren Rolf Nowotny, samt den første af en serie mindre udstillinger af kunstneren Mathias Sæderup.

 

De to aktuelle udstillinger er begge drevet af nysgerrighed og undren over historiefortælling og det menneskelige behov for at danne identitet gennem fortælling. Fortællinger også forstået som ideologi og magt, fortællinger forankret i æstetik, genstande eller landskab. Begge kunstnere arbejder med det iscenesatte: Rolf Nowotnys værk er en rumlig installation med skulpturelle elementer, en scenisk fremstilling af et stykke almuehorror, hvor Mathias Sæderup går mere museulogisk til værks med plancher og opstillinger, der dog også bruger teaterkulisser.


*


Billedkunstneren Rolf Nowotnys arbejde tager udgangspunkt i historiefortælling og den indlejrede menneskelige impuls til at danne forståelse og identitet igennem fortsat fortælling. I hans værker bliver selvet bearbejdet som en organisk, processuel fortælling, som konstant danner og omdanner den persona, vi identificerer os igennem. Ved Nowotnys gentagne brug af strategier og troper fra horrorfilm destabiliseres både rummet og personerne, som indgår i det. I en form for de-subjektivering ønsker han at slå revner i indgribende strukturer, som findes repræsenteret i vores fysiske omgivelser, samt besidder på dybe psykologiske planer. I den forstand arbejder Nowotny aktivt med det affektive, hvor “hvad man føler er hvad det er” er lige så gyldig en tolkning som enhver teoretisk aflæsning.


Rolf Nowotny (f. 1978) er uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi og har haft omfattende soloudstillinger på bl.a. Museo Pietro Canonica i Rom og Tranen i Hellerup, ligesom hans værker har været vist på flere toneangivende kunstmesser som Frieze Focus, London og LISTE, Basel. Han har modtaget Statens kunstfonds arbejdslegat og har værker repræsenteret i Statens Museum for Kunsts og Ny Carlsbergfondets samlinger.

Mathias Sæderup:

FOLKLORE

 

Udstillingen FOLKLORE er et nedslag i kunstneren Mathias Sæderups (f. 1984) undersøgelse af repræsentation af den danske historie og det danske landskab i videnskab, museologi, populærkultur og politik. Hans arbejde tager udgangspunkt i den jyske hede, forandringen af det jyske landskab og fortællingerne om de folk, der boede på heden indtil begyndelsen af det 20. århundrede. Det handler om, hvordan ideen om national identitet, identificering og eksklusion af det fremmede hænger tæt sammen.

 

Udstillingens tese er, at idéen om en naturlig orden og et førindustrielt paradis stadig lever og spøger i vores nutidige samfund. Velfærdsstaten er formet omkring ideen om et besteamt folk og sted, som er uløseligt knyttet til hinanden. Værkerne er bygget ind i en teatralsk formidling bestående af kulisser inspireret af scenografien til skuespillet Tatere (1988) af Ludvig Mylius-Erichsen. Historiske og nutidige eksempler bindes sammen i en på en gang spekulativ og faktuel helhed, hvor publikum delagtiggøres i en refleksion over de nationalromantiske mytologier, der præger og spøger i vores historie. En undersøgelse af hvordan landskabet fungerer som projektionsflade for skiftende nationale fortællinger, og hvordan nostalgi og mytologi stadig spiller en rolle i udformningen af samfundet.

 

Mathias Sæderup (f. 1984) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi og Skolen for Teori og Formidling (Det Kgl. Danske Kunstakademi). Han har bidraget til en lang række udstillinger i ind- og udland, stået for kuratering af en række udstillinger, samt redigeret og bidraget til flere tidsskrifter og bøger.